اعتماد به نفس

اعتماد به نفس شما تا چه میزان است؟ البته اجازه دهید سوالم  را به گونه ی دیگری مطرح کنم، اگر در محل کارتان عملکرد خوبی داشته باشید، تقاضای ارتقای شغلی و افزایش حقوق میکنید؟ اگر سال هاست که نوازنده هستید، در جمعی از شما بخواهند که قطعه ای کوتاه برایشان بنوازید با اینکه قلبا دوست دارید… ادامه خواندن اعتماد به نفس

عزت نفس

عزت نفس چيست و چه تفاوتي با اعتماد به نفس دارد؟ عزت نفــــــــس در حالت كلي احساسي است كه يك انسان بالغ نسبت به خود دارد و شيرازه ي رفتارها و افكار او را تشكيل ميدهد. چرا كه قضاوتي كه فرد در موقعيت هاي مختلف نسبت به خود ميكند، رفتارش را با ديگران تحت تاثير قرار ميدهد. به طور مثال شخصي… ادامه خواندن عزت نفس

قانون جذب

تاريخچه قانون جذب تا كنون به اين موضوع انديشيده اي كه اين اصل باور نكردني و قانون خارق العاده يعني قانون جذب اصلا چجوري شناخته شد و اولين بار چه افرادي متوجه قدرت آن شدند و بعد از فهميدن پاسخ اين سوال كه قانون جذب چيست توانستند زندگي خود را مملو از نعمات و حس رضايت، شادي… ادامه خواندن قانون جذب